Cơ quan quản lý cảng Tây Ban Nha tham gia nền tảng Blockchain được phát triển bởi IBM và Maersk

Chính quyền cảng của Vịnh Algeciras (APBA) đã ký một thỏa thuận, theo đó họ sẽ hợp tác với IBM trên nền tảng vận chuyển Tradelens, Europa News đã báo cáo vào ngày 21 tháng 1. Tradelens là một nền tảng kỹ thuật số dựa trên công nghệ blockchain được phát triển bởi cả IBM và vận chuyển quốc tế khổng lồ Maersk.

Read more

Ả Rập Saudi hoàn thành thí điểm IBM TradeLens cho thương mại blockchain xuyên biên giới

Cơ quan hải quan tại Ả Rập Saudi đã kết thúc một kế hoạch thí điểm kết nối nền tảng thương mại xuyên biên giới FASAH của họ với nền tảng blockchain của IBM và Maersk TradeLens. Một thông cáo báo chí từ ngày 26 tháng 12 đã báo cáo kết luận thí điểm.

Read more