Vietnam Xây Dựng Khung Pháp Luật Cho Tài Sản Ảo Và Tiền Ảo 09/2018

Ngày 15-16/09 tại Hà Nội đã diễn ra buổi đối thoại Cryptocurrencies & Digital Asset Dialogue 2018 (CDAD 2018)
được tổ chức bởi Bộ Tư Pháp và Quỹ đầu tư Regulus Investment & Capital Holdings (Singapore) phối hợp cùng Công ty giải pháp giao dịch và ví điện tử Midas Protocol, Sàn giao dịch tài sản mã hóa phi tập trung Kyber Network, Công ty công nghệ nền tảng chuỗi khối Tomochain, Công ty công nghệ về trí tuệ nhân tạo và robotics Kambria, Sàn giao dịch tài sản mã hóa tập trung Huobi Pro, cũng như Công ty truyền thông marketing AMBlockchain.

Read more