Nghiên cứu khả năng mở rộng: DLT có thể hỗ trợ khối lượng giao dịch hàng ngày của thị trường vốn Mỹ

Theo một thông cáo báo chí, một công ty dịch vụ tài chính sau thương mại epository Trust & Clearing Corporation (DTCC) đã phát hiện ra công nghệ sổ cái phân tán (DLT) có thể mở rộng đủ để hỗ trợ khối lượng giao dịch hàng ngày của thị trường vốn Mỹ. được công bố ngày 16 tháng 10.

Read more