Chứng khoán Thái Lan điều chỉnh các phân loại STO khác nhau cho khung pháp lý

Phó thư ký của Ủy ban Chứng khoán và Trao đổi Thái Lan (Thai SEC) đã tuyên bố rằng các dịch vụ Token chứng khoán liên quan đến Thái Lan (STOs) được đưa ra trong một thị trường quốc tế vi phạm pháp luật, tờ Bangkok Post hàng ngày bằng tiếng Anh cho biết hôm 29/11.

Read more

Bộ Thương mại Thái Lan khám phá các giải pháp Blockchain cho bản quyền, nông nghiệp, tài chính

Bộ Thương mại Thái Lan đã bắt đầu tiến hành các nghiên cứu khả thi về việc sử dụng blockchain trong bản quyền, nông nghiệp và tài chính thương mại, tờ báo tiếng Anh của Thái Lan Bangkok Post báo cáo hôm thứ Ba, ngày 9 tháng 10.

Read more