Các nhà chức trách Hàn Quốc kiểm tra cách các sàn giao dịch xử lý dữ liệu cá nhân

Hai cơ quan giám sát của Hàn Quốc đã thông báo một cuộc điều tra chung về xử lý dữ liệu cá nhân của các nhà điều hành sàn giao dịch, Chosun báo cáo hôm thứ Hai, ngày 2 tháng 7. Các cơ quan được đề cập là Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc (KCC) và Cơ quan An ninh & Internet Hàn Quốc (KISA) .

Read more