Hàn Quốc: Samsung SDS ra mắt công cụ chứng nhận trên nền tảng Blockchain cho các ngân hàng

BankSign nhằm mục đích cung cấp một phương thức giao dịch đơn giản trong các hệ thống ngân hàng khác nhau bằng cách chỉ yêu cầu chứng nhận từ một ngân hàng. Chứng nhận có thể được xác minh trên nền tảng sử dụng mật khẩu, dấu vân tay hoặc theo mẫu.

Read more