Chính phủ Nam Phi tiết lộ họ không có kế hoạch cấm tiền số trong tài liệu tham vấn gần đây

Ngân hàng Dự trữ Nam Phi (SARB) đã ban hành một văn bản tham vấn đánh giá lợi ích và rủi ro của tiền số. Bài viết, được phát triển cùng với một số cơ quan chính phủ của đất nước, đã được công bố trong một tuyên bố chính thức được công bố vào ngày 16 tháng 1.

Read more

Nhật Bản: Bảy sàn giao dịch tiền số có thể nhận được giấy phép do FSA cấp trong hai tháng

Về quy trình đánh giá của cơ quan tài chính Nhật Bản đối với các công ty xin giấy phép trao đổi tiền số, 7 đơn đăng kí sẽ được phê duyệt hoặc từ chối trong vòng hai tháng. Cointelegraph Nhật Bản đã báo cáo về sự phát triển này vào ngày 12 tháng 1.

Read more

Báo cáo của Cơ quan Ngân hàng Châu Âu kêu gọi Cách tiếp cận ổn định đối với Quy định về tiền số

Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA) đã khuyến nghị nghiên cứu thêm về tiền số và sẽ thực hiện một số hành động liên quan đến lĩnh vực này vào năm 2019. Cơ quan đã cho biết điều này trong báo cáo mới nhất được công bố vào ngày 9 tháng 1.

Read more

Tòa án chống độc quyền ban hành quy định cho phép sàn giao dịch tiền số mở Tài khoản ngân hàng

Tòa án chống độc quyền Chile đã một lần nữa trao quyền bảo vệ cho các sàn giao dịch tiền số địa phương bằng cách ban hành quy định cho các ngân hàng tiếp tục giữ tài khoản của các sàn này hoạt động, cửa hàng tin tức tài chính Diario Financiero đưa tin ngày 2/1.

Read more