PwC: Trong số các tài sản kỹ thuật số, chỉ có các loại tiền tệ kỹ thuật số có thể được sử dụng hiện tại

Một giám đốc điều hành của PwC Thụy Sĩ cho biết, trong số các loại tài sản kỹ thuật số khác nhau, chỉ có tiền kỹ thuật số mới có thể sử dụng hợp lý, theo bài đăng trên trang web PwC ngày 31 tháng 7. Trong bài viết, Roland Stadler, Giám đốc cấp cao và Chuyên gia Dữ liệu & Phân tích tại PwC Thụy Sĩ, tuyên bố trong khi các tài sản kỹ thuật số “có vẻ tương tự”, khi kiểm tra kỹ hơn thì chúng khác nhau.

Read more

Dự án Blockchain gây tranh cãi Tezos được kiểm toán bởi ‘Big Four’ PwC

Quỹ Tezos đã thông báo rằng công ty dịch vụ chuyên nghiệp quốc tế PricewaterhouseCoopers Switzerland (PwC) sẽ tiến hành kiểm toán bên ngoài về tài chính và hoạt động của mình. Trong một thông báo chính thức Thứ Hai, ngày 23 tháng 7, Quỹ tuyên bố là “tổ chức blockchain quy mô lớn đầu tiên” được PwC kiểm toán.

Read more

Nhóm Big 4 ứng dụng blockchain trong kiểm toán tài chính tại các ngân hàng Đài Loan

Công nghệ blochchain được nhóm kiểm toán “big 4” sẽ cùng với một số ngân hàng Đài Loan thử nghiệm trong việc “xác nhận bên ngoài” khi lập báo cáo tài chính tạm thời của công ty kiểm toán. FISC dự tính rằng hệ thống mới này sẽ làm tăng tốc thời gian xác nhận từ trung bình 2 ngày xuống “trong ngày”.

Read more