Medici Ventures của Overstock đầu tư vào nền tảng Blockchain để chống lại rượu giả

Công ty con Medici Ventures của Overstock.com đã đầu tư vào công ty công nghệ VinX của Israel để phát triển một nền tảng tương lai về rượu dựa trên blockchain, theo một thông cáo báo chí được công bố ngày 4 tháng 10. Số tiền đầu tư chính xác không được tiết lộ.

Read more