Công ty vận chuyển hàng hóa hàng đầu của Israel Zim mở ra nền tảng Blockchain cho tất cả khách hàng

Công ty vận chuyển hàng hóa lớn nhất của Israel, Zim đã mở nền tảng blockchain cho vận đơn điện tử (eB / Ls) cho tất cả khách hàng trong các giao dịch được chọn. Cửa hàng tin tức vận chuyển toàn cầu TradeWinds đã báo cáo tin tức ngày hôm nay, 14 tháng 1.

Read more