Nghiên cứu: Thị trường ICO tăng gấp đôi kể từ năm ngoái, cho thấy tăng đầu tư thể chế

Thị trường ICO đã tăng gấp đôi trong một năm theo báo cáo thị trường ICO của ICORating cho quý II năm 2018, được công bố ngày 8 tháng 8. ICORating là một cơ quan đánh giá độc lập, thực hiện nghiên cứu phân tích độc lập đánh giá ICO và thị trường ICO .

Read more