Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất sẽ giới thiệu Quy chế ICO trong nửa đầu năm 2019

Một cơ quan quản lý tài chính của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) sẽ đưa ra các quy định ICO tại nước này vào cuối nửa đầu năm tới. Sự phát triển này đã được báo cáo bởi cửa hàng tin tức địa phương bằng tiếng Anh The National vào ngày 21 tháng 12.

Read more

Chủ tịch SEC của Hoa Kỳ Jay Clayton: ICO có thể có hiệu lực, nhưng phải tuân theo Luật chứng khoán

Chủ tịch Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) Jay Clayton đã nói rằng ICO có thể có hiệu lực, nhưng phải tuân thủ luật chứng khoán của Vương quốc Anh trong một bài phát biểu về hoạt động của SEC trong năm nay tại BLANK.

Read more