Bộ điều chỉnh tài chính của Hàn Quốc tái khẳng định lập trường tiêu cực về ICO và tiền số

Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc Choi Jong-koo đã khẳng định lại vị trí tiêu cực của mình về tiền tệ kỹ thuật số và các ICO, Business Korea báo cáo ngày 11 tháng 10. Choi phát biểu tại phiên họp quốc hội của ủy ban được tổ chức tại Quốc hội.

Read more