Chín nhà khai thác vận tải hàng đầu triển khai mạng lưới kinh doanh toàn cầu dựa trên Blockchain

Chín nhà khai thác cảng lớn và các công ty vận tải biển đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) để khởi động một nền tảng kỹ thuật số mở dựa trên công nghệ sổ kế toán phân tán (DLT), The Maritime Executive, một nguồn công nghiệp lớn cho hàng hải và tin tức hàng hải, báo cáo ngày 6 tháng 11.

Read more