Barclays tài trợ Blockchain Hackathon để khám phá xử lý hợp đồng phái sinh

Ngân hàng đầu tư Anh Barclays đang tài trợ một hackathon để tìm ra giải pháp blockchain tốt nhất nhằm tăng hiệu quả xử lý hợp đồng phái sinh, theo thông báo được công bố ngày 9 tháng 8. Barclays đang hợp tác với các ông lớn khác trong thị trường như Deloitte, Hiệp hội hoán đổi và phái sinh quốc tế (ISDA) và Thomson Reuters cho sự kiện này.

Read more