GM nộp bằng sáng chế Blockchain để quản lý dữ liệu từ xe tự trị

Hãng sản xuất xe hơi khổng lồ General Motors (GM) đã đệ trình một bằng sáng chế blockchain cho một giải pháp để quản lý dữ liệu từ các phương tiện tự trị. Đơn đăng ký sáng chế được xuất bản bởi Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) ngày 29 tháng 11.

Read more