Nhật Bản: Bảy sàn giao dịch tiền số có thể nhận được giấy phép do FSA cấp trong hai tháng

Về quy trình đánh giá của cơ quan tài chính Nhật Bản đối với các công ty xin giấy phép trao đổi tiền số, 7 đơn đăng kí sẽ được phê duyệt hoặc từ chối trong vòng hai tháng. Cointelegraph Nhật Bản đã báo cáo về sự phát triển này vào ngày 12 tháng 1.

Read more

Cơ quan quản lý tài chính của Nhật Bản muốn ngành công nghiệp tiền số phát triển theo quy định phù hợp

Ủy viên điều hành tài chính của Nhật Bản, Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) cho biết cơ quan này muốn ngành công nghiệp tiền số “phát triển theo quy định thích hợp”, trong một cuộc phỏng vấn với Reuters ngày 22 tháng 8.

Read more

Nhật Bản sửa đổi Cơ quan quản lý tài chính để giải quyết các vấn đề trong FinTech, tiền số

Nhật Bản đã xem xét lại cơ quan quản lý tài chính của mình, FSA, để đối phó tốt hơn với các lĩnh vực liên quan đến fintech, bao gồm cả tiền số, tin tức Nikkei Asian Review báo cáo ngày 17 tháng 7. Thay đổi đã được thực hiện cho các văn phòng khác nhau phù hợp hơn để giải quyết các vấn đề và thách thức mới trong lĩnh vực tài chính.

Read more