Blockchain riêng tư có thể tương thích với các quy tắc bảo mật của EU

Blockchain riêng tư, chẳng hạn như các nền tảng liên ngân hàng được thiết lập để chia sẻ thông tin về khách hàng, có thể tương thích với các quy tắc E.U, theo nghiên cứu được công bố ngày 6 tháng 11. Nghiên cứu được tiến hành bởi Đại học Queen Mary London và Đại học Cambridge, Vương quốc Anh.

Read more

Nghiên cứu Quốc hội của EU: Tiền tệ Kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương ‘Sẽ định hình lại cạnh tranh’ trong thị trường mã hóa

Một nghiên cứu về các vấn đề cạnh tranh trong fintech, được ủy quyền bởi Ủy ban Quốc hội Châu Âu về Kinh tế và Tiền tệ (ECON), được công bố ngày 20 tháng 7. Nó phát hiện ra rằng tiền tệ kỹ thuật số do ngân hàng trung ương phát hành có thể là một “biện pháp khắc phục” cho vấn đề thiếu chính sách cạnh tranh trong lĩnh vực mã hóa:

Read more

Chỉ thị mới của EU đặt ra quy tắc minh bạch chặt chẽ hơn cho tiền tệ kỹ thuật số

Chỉ thị chống rửa tiền lần thứ năm của EU có hiệu lực ngày hôm qua, ngày 9 tháng 7, Cointelegraph auf Deutsch báo cáo ngày 10 tháng 7. Các biện pháp trong chỉ thị sẽ thiết lập một khuôn khổ pháp lý mới cho cơ quan giám sát tài chính châu Âu để điều chỉnh tiền kỹ thuật số nhằm bảo vệ chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Read more