Thiếu sự đa dạng trong các hợp đồng thông minh Ethereum gây rủi ro cho toàn bộ hệ sinh thái

Việc thiếu sự đa dạng của các hợp đồng thông minh Ethereum (ETH) đặt ra một mối đe dọa cho hệ sinh thái blockchain Ethereum, theo nghiên cứu của một nhóm các nhà phân tích từ Đại học Northeastern và Đại học Maryland phát hành vào ngày 31 tháng 10.

Read more