Báo cáo của Cơ quan Ngân hàng Châu Âu kêu gọi Cách tiếp cận ổn định đối với Quy định về tiền số

Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA) đã khuyến nghị nghiên cứu thêm về tiền số và sẽ thực hiện một số hành động liên quan đến lĩnh vực này vào năm 2019. Cơ quan đã cho biết điều này trong báo cáo mới nhất được công bố vào ngày 9 tháng 1.

Read more