OmiseGo hợp tác với ứng dụng gọi xe Singapore để thử nghiệm giải pháp Blockchain

Nền tảng thanh toán dựa trên Ethereum OmiseGo và giao thức blockchain Mass Vehicle Ledger (MVL) đã hợp tác để nghiên cứu công nghệ blockchain, theo một thông cáo báo chí được chia sẻ với Cointelegraph ngày 14 tháng 11. MVL là giao thức đằng sau ứng dụng gọi xe phổ biến ở Singapore, ứng dụng TADA.

Read more