Bitcoin là niềm hy vọng tốt nhất cho một hình thức riêng tư của tiền điện tử trong xã hội

Arthur Hayes, CEO của nền tảng giao dịch tiền số BitMEX, gần đây đã nói Bitcoin là niềm hy vọng tốt nhất cho một hình thức tiền riêng tư của xã hội. BitMEX có trụ sở tại Seychelles, đã vươn lên trở thành một trong những nền tảng giao dịch và trao đổi tiền số lớn trên thế giới. Giám đốc điều hành của nó, người được biết là đang lạc quan về tương lai của tiền số, đã tuyên bố tài sản kỹ thuật số sẽ là hình thức tiền riêng tư mới.

Read more