Giám đốc điều hành Abra: SEC từ chối Bitcoin ETFs bởi vì các ứng viên không phù hợp với khuôn mẫu ngành công nghiệp

Lý do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) từ chối các quỹ giao dịch tiền tệ (ETFs) vì ngành công nghiệp mã hóa không phù hợp với nguyên mẫu người nộp đơn, theo Giám đốc điều hành startup thanh toán mã hóa Abra, CNBC báo cáo ngày 4 tháng 9.

Read more