Chính phủ Bermuda giới thiệu các quy định mới về ICO

Thủ tướng và Bộ trưởng Tài chính của Bermuda David Burt đã giới thiệu các quy định mới về ICO, phát biểu trước Tòa nhà Quốc hội, theo tin tức của tờ Công báo ngày 13 tháng 7. Khung pháp lý mô tả các thông tin tối thiểu cần thiết cho các dự án ICO và thiết lập các biện pháp tuân thủ cho các công ty thực hiện một ICO.

Read more