Giám đốc điều hành của Blockchain Browser Brave kêu gọi Thượng viện Hoa Kỳ xem xét các tiêu chuẩn bảo mật của Châu Âu

Brendan Eich, Giám đốc điều hành của trình duyệt phân tán Brave, đã kêu gọi các thành viên của Thượng viện Hoa Kỳ xem xét Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) như một mô hình quy định, theo một tuyên bố được công bố ngày 2 tháng 10.

Read more

Cách mạng bảo mật: Blockchain đang định hình lại nền kinh tế của chúng ta như thế nào

Internet đã cung cấp một phương tiện vô song để giao tiếp với mọi người trên khắp thế giới. Có hơn 60 tỷ tin nhắn được gửi mỗi ngày trên WhatsApp và Facebook messenger kết hợp cũng như 269 tỷ email được gửi hàng ngày. Tuy nhiên, các nền tảng này dần dần trở nên tập trung theo thời gian, làm cho chúng trở thành mục tiêu chính cho tin tặc và các bên khác tìm cách thu thập dữ liệu của chúng ta. Cả hai đều liên tục đe dọa quyền của người dùng đối với quyền riêng tư.

Read more