Argentina: Quỹ NEM phát triển hệ thống bản quyền dựa trên Blockchain cho các nhà báo

NEM Foundation ở Argentina đã ký một biên bản ghi nhớ với một công đoàn nhà báo địa phương. Mục tiêu của thỏa thuận là phát triển một giải pháp dựa trên blockchain để bảo vệ bản quyền, Cointelegraph tại Tây Ban Nha đã báo cáo vào thứ Bảy, ngày 5 tháng 1.

Read more

Bộ Thương mại Thái Lan khám phá các giải pháp Blockchain cho bản quyền, nông nghiệp, tài chính

Bộ Thương mại Thái Lan đã bắt đầu tiến hành các nghiên cứu khả thi về việc sử dụng blockchain trong bản quyền, nông nghiệp và tài chính thương mại, tờ báo tiếng Anh của Thái Lan Bangkok Post báo cáo hôm thứ Ba, ngày 9 tháng 10.

Read more