Argentina: Quỹ NEM phát triển hệ thống bản quyền dựa trên Blockchain cho các nhà báo

NEM Foundation ở Argentina đã ký một biên bản ghi nhớ với một công đoàn nhà báo địa phương. Mục tiêu của thỏa thuận là phát triển một giải pháp dựa trên blockchain để bảo vệ bản quyền, Cointelegraph tại Tây Ban Nha đã báo cáo vào thứ Bảy, ngày 5 tháng 1.

Read more