LINA Netwwork ký kết hợp tác với các tập đoàn Nhật Bản triển khai ứng dụng Blockchain trong Fintech

Ngày 7/10 tại Thành phố Hồ Chí Minh, LINA Network – công ty Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực công nghệ Blockchain – Bigdata và AI, đã tổ chức lễ ký kết hợp tác cùng 8 doanh nghiệp, tập đoàn Nhật bản. Theo thông tin từ lễ ký kết, LINA Network cùng các đối tác sẽ đồng hành trong các dự án đầu tư tại Việt Nam. Khởi điểm của lễ ký kết hợp tác là triển khai ứng dụng Blockchain trong Fintech.

Read more

Công ty thương mại điện tử khổng lồ của Trung Quốc mở viện nghiên cứu xây dựng ‘Thành phố thông minh’ với Blockchain và AI

Một bộ phận của JD.com, JD Finance, công ty thương điện tử lớn của Trung Quốc, đã thành lập Viện nghiên cứu thành phố thông minh tại trụ sở chính tại Nam Kinh, báo cáo ngày 28 tháng 9 của People.

Read more