Ả Rập Saudi hoàn thành thí điểm IBM TradeLens cho thương mại blockchain xuyên biên giới

Cơ quan hải quan tại Ả Rập Saudi đã kết thúc một kế hoạch thí điểm kết nối nền tảng thương mại xuyên biên giới FASAH của họ với nền tảng blockchain của IBM và Maersk TradeLens. Một thông cáo báo chí từ ngày 26 tháng 12 đã báo cáo kết luận thí điểm.

Read more

Nhà quản lý Saudi cảnh báo chống lại giao dịch tiền số, trích dẫn ‘rủi ro thị trường cao’

Một ủy ban chính phủ của Vương quốc Ả Rập Saudi đã cảnh báo công chúng rằng giao dịch tiền tệ kỹ thuật số là bất hợp pháp trong nước, theo một thông báo ngày 12 tháng 8 của Cơ quan tiền tệ Ả Rập Saudi (SAMA). Cảnh báo được ban hành bởi Ủy ban Thường vụ về Nhận thức về Xử lý các hoạt động Chứng khoán Trái phép trên Thị trường Ngoại hối.

Read more