Cơ quan giám sát tài chính Texas có thể công nhận Stablecoin là tiền cho mục đích cấp phép

Bộ Ngân hàng Texas có thể coi stablecoin là tiền, làm cho chúng và các sàn giao dịch xử lí chúng tuân theo một số luật và yêu cầu cấp phép của Texas, theo Bản ghi nhớ giám sát được công bố vào ngày 2 tháng 1.

Bản ghi nhớ giám sát – 1037, được công bố bởi cơ quan giám sát tài chính kiểm tra việc xử lý theo quy định đối với các loại tiền kỹ thuật số theo Đạo luật Dịch vụ tiền Texas và giải quyết các xu hướng hiện tại trong lĩnh vực này, bao gồm cả việc đưa stablecoin ra thị trường. Stablecoin là một loại tiền số tập trung được hỗ trợ bởi nhà phát hành với tiền tệ thông thường, kim loại quý và đôi khi là thuật toán.

Đạo luật quy định việc nhận được một stablecoin được hỗ trợ có chủ quyền để đổi lấy một lời hứa, có thể được cung cấp vào một ngày trong tương lai hoặc địa điểm khác có thể được công nhận là một giao dịch chuyển tiền. Như vậy, một stablecoin được hỗ trợ có chủ quyền có thể được coi là tiền hoặc giá trị tiền theo Đạo luật Dịch vụ Tiền. Tài liệu tiếp tục:

“Một phân tích cấp phép sẽ bật cho dù stablecoin cung cấp cho chủ sở hữu quyền mua lại đối với tiền có chủ quyền, do đó tạo ra một yêu cầu có thể được chuyển đổi thành tiền hoặc giá trị tiền tệ. Điều này đúng bất kể quyền mua lại được cấp bởi nhà phát hành.”

Đối với vị trí của tiền số ở Texas nói chung, tài liệu chỉ định chúng hông phải là tiền theo Đạo luật Dịch vụ Tiền, do đó, nhận được nó trong cùng điều kiện như stablecoin sẽ không được coi là chuyển tiền.

“Tuy nhiên, khi một giao dịch tiền số bao gồm tiền tệ có chủ quyền, nó có thể là chuyển tiền tùy thuộc vào cách xử lý tiền tệ có chủ quyền. Một phân tích cấp phép sẽ dựa trên việc xử lý đồng tiền có chủ quyền”

Như Cointelegraph đã báo cáo trước đây, sàn giao dịch tiền số lớn của Hoa Kỳ Coinbase đã tạm dừng hoạt động kinh doanh tại bang Utah sau khi các hoạt động của công ty được coi là rơi vào giới hạn giấy phép chuyển tiền. Giấy phép đã bị đình chỉ vào giữa năm 2014 do các quy định trong luật tiểu bang yêu cầu tất cả các sàn giao dịch phải dự trữ gấp đôi, các tài sản kỹ thuật số của cư dân bang bằng tiền tệ.

Tuy nhiên, vào tháng 3 năm 2018, cơ quan lập pháp tiểu bang bang Utah đã thông qua Dự luật Nhà 19 về việc miễn trừ tiền ảo khỏi Đạo luật chuyển tiền của bang Utah. Điều này cho phép Coinbase đăng kí cho một giấy phép theo đó nó có thể tiếp tục hoạt động như một sàn giao dịch tuân thủ và được quy định.

Theo Cointelegraph

Nhận tin tức thời https://t.me/kafebitvn
Chia sẻ với mọi người....Share on Facebook
Facebook
1Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin