Tài nguyên Bitcoin

Bitcoin là một hệ thống cách mạng khá phức tạp và có đường cong học tập cao. Hãy chắc chắn rằng bạn có một nắm bắt tốt về hệ thống trước khi bạn lưu trữ một số lượng đáng kể giá trị trong đó. Lưu ý rằng danh sách này là mã nguồn mở; xin vui lòng đề xuất bổ sung trên Github!

 

Bắt đầu:

 

Tài nguyên kỹ thuật chi tiết:

 

Lịch sử Bitcoin:

 

Trang web Tin tức:

 

Podcasts:

 

Diễn đàn thảo luận:

 

Thống kê khác:

 

Hiển thị thời gian thực:

 

Hoạt động đào:

 

Bảo mật:

 

Thiết lập ví:

Chọn ví của bạn ở đây

Bạn sẽ được lưu ý rằng có rất nhiều tùy chọn.

Đề xuất ví của tôi:

Lưu ý rằng KHÔNG nên đề nghị người dùng Bitcoin mới sử dụng ví Bitcoin Core. Ví Core là nguồn tài nguyên nhiều hơn so với các ví khác và sẽ không hoạt động đúng cách trừ khi nó đang chạy liên tục trên một kết nối Internet đang hoạt động.

Thiết lập một node:

Các khóa học trực tuyến:

 

Tài liệu:

 

Video trình bày:

 

Blog chất lượng cao:

 

Mua Bitcoin:

 

Nhà cung cấp chấp nhận Bitcoin:

 

Giao dịch nâng cao:

 

Dữ liệu giao dịch thời gian thực:

 

Riêng tư:

 

Mạng Lightning:

 

Số liệu thống kê Fork: