Cơ quan lập pháp tiểu bang California thông qua dự luật thành lập nhóm làm việc Blockchain

AB 2658 của California, một dự luật kêu gọi thành lập một nhóm làm việc về công nghệ blockchain, đã thông qua cả hai nhà của cơ quan lập pháp tiểu bang và bây giờ sẽ đến thống đốc phê duyệt, theo các tài liệu công khai.

Dự luật sẽ xác định blockchain là “sổ cái hoặc cơ sở dữ liệu được bảo mật, theo trình tự thời gian và phi tập trung” và yêu cầu Bộ trưởng Cơ quan điều hành của Chính phủ thành lập nhóm làm việc blockchain vào hoặc trước ngày 1 tháng 7 năm 2019.

Theo dự luật, nhóm nên bao gồm những người tham gia từ cả hai ngành công nghệ và phi công nghệ, cũng như những người được chỉ định có nền tảng về luật và đại diện của các tổ chức bảo mật và người tiêu dùng.

Nhóm cũng nên bao gồm Giám đốc Thông tin Nhà nước, Giám đốc Tài chính hoặc người được chỉ định, một thành viên của Thượng viện và một thành viên của Hội đồng.

Không muộn hơn ngày 1 tháng 7 năm 2020, nhóm phải nộp nghiên cứu của họ cho Cơ quan lập pháp “về tiềm năng sử dụng, rủi ro và lợi ích của việc sử dụng công nghệ blockchain của chính phủ bang và các doanh nghiệp có trụ sở tại California”.

Báo cáo nên bao gồm các khuyến nghị cho các sửa đổi đối với định nghĩa của blockchain và để sửa đổi các phần mã khác có thể bị ảnh hưởng bởi việc triển khai công nghệ blockchain, cụ thể:

“(1) Việc sử dụng blockchain trong chính phủ tiểu bang và các doanh nghiệp có trụ sở tại California; (2) Các rủi ro, bao gồm rủi ro về quyền riêng tư, liên quan đến việc sử dụng blockchain của chính phủ tiểu bang và các doanh nghiệp có trụ sở tại California; (3) Các lợi ích liên quan đến việc sử dụng blockchain của chính phủ tiểu bang và các doanh nghiệp có trụ sở tại California; (4) Các ý nghĩa pháp lý liên quan đến việc sử dụng blockchain của chính phủ tiểu bang và các doanh nghiệp có trụ sở tại California […] ”

Một số tiểu bang khác đã ký các dự luật thành luật hình thành các nhóm làm việc blockchain. Vào tháng 6, thống đốc bang Connecticut Dannel Malloy đã ký SB 443 thành luật, thành lập một nhóm làm việc blockchain để nghiên cứu công nghệ và cũng được giao nhiệm vụ định hình một kế hoạch “mở rộng” ngành công nghiệp blockchain trong tiểu bang ”.

Vào tháng Năm, cơ quan lập pháp tiểu bang New York đã tiến hành một dự luật tương tự để tạo ra một lực lượng đặc nhiệm blockchain. Nếu được tạo ra, lực lượng đặc nhiệm New York sẽ chuẩn bị một báo cáo cho thống đốc, chủ tịch tạm thời của Thượng viện bang, và diễn giả của hội đồng vào tháng 12 năm 2019.

Theo Cointelegraph

Nhận tin tức thời https://t.me/kafebitvn
Chia sẻ với mọi người....Share on Facebook
Facebook
1Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin