Nghiên cứu: 20 tỷ đô la được huy động qua ICO kể từ năm 2017

Các ICO đã huy động được 20 tỷ đô la kể từ đầu năm 2017, cao hơn 18 tỷ đô la so với năm trước, theo một nghiên cứu gần đây của công ty nghiên cứu tài chính Autonomous Research. Nghiên cứu được gọi là “Crypto Utopia” khám phá ngành công nghiệp tiền số trong năm qua, tập trung vào các ICO và quy định mà chúng phải đối mặt.

Read more

Nghiên cứu: Thị trường ICO tăng gấp đôi kể từ năm ngoái, cho thấy tăng đầu tư thể chế

Thị trường ICO đã tăng gấp đôi trong một năm theo báo cáo thị trường ICO của ICORating cho quý II năm 2018, được công bố ngày 8 tháng 8. ICORating là một cơ quan đánh giá độc lập, thực hiện nghiên cứu phân tích độc lập đánh giá ICO và thị trường ICO .

Read more