Công ty công nghệ chăm sóc sức khỏe thiết lập lĩnh vực kinh tế dữ liệu mới sử dụng Blockchain

Nebula Genomics và Longenisis, hai công ty hàng đầu về trí thông minh nhân tạo và công nghệ blockchain cho y tế, đang phát triển một nền tảng cho việc lưu trữ và trao đổi dữ liệu di truyền, theo một thông báo ngày 15 tháng 5. Theo bản phát hành, họ cũng đặt mục tiêu nghiên cứu mới lĩnh vực “kinh tế dữ liệu cuộc sống”.

Read more