PayPal ra mắt hệ thống phần thưởng đổi mới dựa trên Blockchain cho nhân viên

Hệ thống thanh toán trực tuyến lớn trên toàn cầu PayPal đã đưa ra một hệ thống thưởng dựa trên blockchain cho nhân viên của mình. Kênh tin tức tài chính Cheddar đã báo cáo về việc ra mắt nền tảng vào thứ Năm, ngày 6 tháng 12, trích dẫn giám đốc đổi mới của PayPal, Michael Todasco.

Read more