Ngân hàng Hàn Quốc lớn thứ hai bắt đầu sử dụng blockchain để giảm lỗi của con người

Ngân hàng thương mại lớn thứ hai của Hàn Quốc, Shinhan Bank, đã bắt tay vào một dự án triển khai blockchain trong các quy trình nội bộ để giảm lỗi của con người. Sáng kiến ​​này đã được báo cáo bởi hãng tin hàng ngày bằng tiếng Anh The Korea Times vào ngày 10 tháng 12.

Read more