Khảo sát: 63% chuyên viên cao cấp thiếu hiểu biết về công nghệ Blockchain

Trong một cuộc khảo sát các nhà đầu tư tổ chức của Hội đồng kinh doanh Blockchain toàn cầu (GBBC), 63% số người được hỏi tin các giám đốc kinh doanh cấp cao có hiểu biết kém về công nghệ blockchain. Cointelegraph có được một bản sao của nghiên cứu vào ngày 22 tháng 1.

Read more