Ứng dụng phân tán là gì?

Người dùng Internet không có quyền kiểm soát đối với dữ liệu họ chia sẻ trên các trang web ngày nay.

Ethereum là nền tảng duy nhất cố gắng sử dụng blockchain để sửa những gì các nhà thiết kế tin rằng đó là một mơ hồ trong thiết kế của Internet.

Nó như một của hàng phân phối mà ở đó bất kỳ ai cũng có thể công bố ứng dụng của mình (Dapp). Không giống như các ứng dụng khác hiện nay (Gmail, Uber…) các ứng dụng này không yêu cầu một người trung gian quản lí thông tin của người dùng.

Ứng dụng phân tán – hay còn gọi là ứng dụng phân quyền – kết nối trực tiếp với người dùng, và cung cấp những gì người dùng yêu cầu.

Mỗi khi bạn công khai một thông báo lên Blockchain, nó sẽ không bao giờ bị xóa và chính bạn cũng không thể xóa nó mặc dù bạn là người tạo ra nó.

Tuy nhiên, không có định nghĩa nào về dapp, vì nó là một khái niệm quá mới. Một điểm đáng lưu ý chúng là nguồn mở và không có điểm trung tâm.

Có 3 loại:

Với công nghệ mới này, những người ủng hộ Ethereum có lẽ sẽ cảm thấy chới với vì tất cả những gì về một hệ thống phân phối đều nằm trong suy nghĩ. Loại ứng dụng mà người dùng có thể xây dựng trên nền tảng tính toán có thể sẽ bị hạn chế.

Ethereum chia ứng dụng phân tán ra thành 3 loại:

  1. Ứng dụng quản lí tiền
  2. Ứng dụng liên quan đến tiền
  3. Các danh mục khác. (Bao gồm cả cầu cử và quản trị)

Ta lần lượt tìm hiểu từng ứng dụng:

Ứng dụng quản lí tiền: Đây là một loại ứng dụng mà người sử dụng có thể trao đổi ether bằng cách giải quyết hợp đồng với một người khác. Nó sử dụng mạng phân phối và các nút mạng của máy tính để tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch hợp đồng.

Ứng dụng liên quan đến tiền: Đây là một loại kết hợp tiền với các thông tin bên ngoài Blockchain

Khi thực hiện, hợp đồng sẽ dựa vào cái gọi là “oracles” để cập nhật thông tin về những gì bên ngoài thế giới.

Tổ chức hệ thống tự động phân cấp là tham vọng hướng đến của ứng dụng phân tán. Mục tiêu là hình thành một công ty không có người cầm quyền, quy tắc. Quy trình làm việc là do các thành viên bỏ phiếu bầu chọn và làm thế nào để phát hành quỹ của công ty và sau đó … để cho nó tự phát triển.

 

Nguồn: Authored by Alyssa Hertig; images by Maria Kuznetsov

 

 

Nhận tin tức thời https://t.me/kafebitvn
Chia sẻ với mọi người....Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin