“SỔ CÁI” phân tán là gì?

Sổ cái hay còn được gọi là hồ sơ được dùng để ghi chép lại những lịch sự giao dịch. Thể hiện tính minh bạch rõ ràng. Vậy sổ cái phân tán là sao? Ta hãy tham khảo bài viết bên dưới.

Hình ảnh là sự tiến hoá cổ sổ cái qua từng giai đoạn và cho đến hôm nay, cái mà chúng ta sắp sẽ tìm hiểu đến

Sổ cái, nền tảng của tính toán và lưu trữ sổ sách, ngày xưa thì ta thấy nó hiện hữu thông qua khía cạnh ghi chép giấy và tiền bạc.

Phương tiện của họ là đất sét, gỗ, đếm gậy, đá, giấy cói và giấy. Khi máy tính đã trở thành chuẩn hóa trong thập niên 1980 và thập niên 90, các bản ghi giấy đã được số hoá, thường là do nhập dữ liệu thủ công.

Những sổ cái kỹ thuật số ban đầu này bắt chước việc lập danh mục và thống kê, tính toán dữ liệu của thế giới dựa trên giấy, và có thể nói rằng số hóa đã được áp dụng nhiều hơn cho việc hậu cần của các tài liệu giấy hơn là tạo ra chúng. Các tổ chức dựa trên giấy vẫn là trụ cột của xã hội qua các vật hiện hữu: tiền, con dấu, chữ ký, hóa đơn, chứng chỉ và việc sử dụng sổ sách kế toán kép.

Sức mạnh của sự tính toán, sự bứt phá từ mật mã học, cùng với sự khám phá và sử dụng những cái mới, những thuật toán thú vị, đã cho phép chúng ta tạo ra được những sổ cái phân phối.

Nói đơn giản, sổ cái hay hồ sơ phân tán là một cơ sở dữ liệu được tổ chức và cập nhật độc lập từ mỗi người tham gia (hay còn gọi là nút) trên một mạng rộng lớn. Phân phối là duy nhất: Các hồ sơ không được truyền tới các nút khác nhau bởi một cơ quan trung ương. Nhưng thay vào đó chúng được xây dựng độc lập và tổ chức bởi mọi nút. Mỗi một nút đơn lẻ trên mạng ứng với một quá trình giao dịch, đưa đến kết luận riêng và và sau đó bỏ phiếu cho những kết luận đó để chắc chắn đa số đồng ý với kết luận.

Khi có sự đồng thuận này, Sổ cái phân tán sẽ tiến hành cập nhật và tất cả các nút duy trì một bản sao giống như sổ cái. Kiến trúc này như một hệ thống hồ sơ vượt ra ngoài việc trở thành một cơ sở dữ liệu đơn giản.
Sổ cái phân tán là một hình thức phương tiện năng động nó có các thuộc tính và khả năng vượt xa các sổ cái trên giấy tĩnh. Hiện tại, tầm nhìn ngắn là chúng cho phép chúng ta chính thức hóa và đảm bảo các loại mối quan hệ mới trong thế giới kỹ thuật số.

Các ý chính, những loại mối quan hệ mới này là: chi phí tin cậy tránh được những nguồn cung cấp trước đây và được thay bằng kiến trúc và chất lượng đáng tin cậy từ sổ cái phân phối. (trước đây được cung cấp bởi các công chứng viên, luật sư, ngân hàng, chính phủ, … ).

Sự phát minh ra sổ cái phân tán này đại diện cho cuộc cách mạng thông tin và giao tiếp, truyền đạt. Nó tham gia vào cả 2 dữ liệu, đó là dữ liệu tĩnh (đăng ký) và dữ liệu động (giao dịch). Sổ cái phân tán cho phép người dùng có thể vượt ra ngoài sự giám sát đơn giản của một cơ sở dữ liệu và chuyển hướng năng lượng cho cách ta sử dụng, vận dụng và trích xuất giá trị từ cơ sở dữ liệu. Ít về duy trì cơ sở dữ liệu và nhiều về quản lý hệ thống hồ sơ.

 

Nguồn: Authored by Nolan Bauerle; images by Maria Kuznetsov

 

Nhận tin tức thời https://t.me/kafebitvn
Chia sẻ với mọi người....Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin