Hợp đồng thông minh làm việc như thế nào?

Ý  tưởng  'hợp đồng thông minh' xuất hiện dựa trên nền tảng của Blockchain.

Khi một hợp đồng tiêu chuẩn vạch ra những quy ước về các bên trong giao dịch (thường được thi hành bởi pháp luật), Thì hợp đồng thông minh thực hiện những quy ước này với các mã mật mã. Hay nói cách khác hợp đồng thông minh là chương trình thực hiện chính xác như những gì người tạo ra nó đã cài đặt.

Nó được hình thành từ năm 1993,  với ý tưởng ban đầu được mô tả bởi nhà khoa học máy tính và mật mã học Nick Szabo như một phần của máy bán hàng tự động. Đây là một ví dụ nổi tiếng của ông. Ông mô tả người sử dụng có thể nhập vào dữ liệu hoặc giá trị, và nhận một món đồ có giới hạn từ máy, trong tình huống này là đồ ăn nhẹ trong thế giới thực hoặc nước ngọt.

Với ví dụ đơn giản, người sử dụng ethereum có thể gửi 10 ether cho bạn bè trong đó có chứa hạn sử dụng bằng cách sử dụng hợp đồng thông minh.

Ở trường hợp này, người dùng có thể tạo ra hợp đồng, và đẩy dữ liệu đến hợp đồng để nó có thể thực hiện lệnh mình mong muốn.

Ethereum là một nền tảng đặc biệt được xây dựng từ việc tạo ra hợp đồng thông minh. Người ta tin rằng dựa vào nền tảng này họ cũng có thể hình thành các khối xây dựng cho ‘các ứng dụng phi tập trung’ và thậm chí cả các công ty tự trị hóa phi tập trung.

Cách làm việc của hợp đồng thông minh

Bitcoin là coin đầu tiên hỗ trợ Hợp đồng thông minh, thông qua mạng có thể giao dịch từ người này đến người khác. Các nút trong mạng sẽ xác thực giao dịch nếu chắc chắn nó phù hợp với một số điều kiện đưa ra.

Nhưng, bitcoin có giới hạn về trường hợp sử dụng tiền điện tử. Từ hợp đồng, ethereum đã thay thế bitcoin, thay đổi được những phần hạn chế của ngôn ngữ, cho phép các nhà phát triển viết ra những chương trình thuộc quyền sở hữu của mình. Ethereum cho phép người phát triển tạo ra những hợp đồng thông minh hoặc các đại lý tự trị.Ngôn ngữ ‘Turing-coplete’ có nghĩa là nó hỗ trợ một bộ hướng dẫn tính toán rộng hơn.

Hợp đồng thông minh có thể:

  • Có chức năng tài khoản đã chữ ký.
  • Quản lý, thỏa thuận giữa 2 người dùng
  • Cung cấp tiện ích khác ngoài hợp đồng
  • Một nơi lưu trữ thông tin về các ứng dụng, như là thông tin đăng ký tên miền hoặc hồ sơ của các thành viên.

Sức mạnh từ những con số

Một hợp đồng thông minh này sẽ cần đến sự hỗ trợ của các hợp đồng thông minh khác.

Một hợp đồng A có thể sử dụng dữ liệu ở ngoài cho việc xác định thời tiết và một hợp đồng B khác có thể nhận thông tin từ hợp đồng A khi các điều kiện được đáp ứng.  Mỗi hợp đồng được khởi chạy thì nó sẽ nhận một phí ether, khoảng phí này phụ thuộc vào lượng điện năng cần thiết để tính toán.

Hợp đồng Ethereum hoạt động khi người dùng hoặc một hợp đồng khác gửi cho nó một tin nhắn có kèm đủ phí giao dịch.

Máy ảo Ethereum thực thi hợp đồng thông minh ở dạng bytecode hoặc hàng loạt các số 0 và 1 có thể đọc và giải nghĩa từ network.

Nguồn: Authored by Alyssa Hertig; images by Maria Kuznetsov

Nhận tin tức thời https://t.me/kafebitvn
Chia sẻ với mọi người....Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin