Ethereum làm việc như thế nào?

Ta hãy cùng tìm hiểu xem Ethereum hoạt động thế nào?

Sử dụng ethereum, ứng dụng không yêu cầu một thực thể lưu trữ và kiểm soát dữ liệu của nó. Để thực hiện điều này, ethereum vay mượn rất nhiều từ giao thức bitcoin và thiết kế blockchain, nhưng điều chỉnh nó để hỗ trợ các ứng dụng vượt ra ngoài tiền.

Tuy nhiên, Ethereum nhằm mục đích trừu tượng hóa thiết kế bitcoin để các nhà phát triển có thể tạo ra các ứng dụng hoặc thỏa thuận có các bước bổ sung, quy tắc sở hữu mới, các định dạng giao dịch thay thế hoặc các cách chuyển giao trạng thái khác nhau.

Mục tiêu của ngôn ngữ lập trình ‘Turing-complete’ của ethereum là cho phép các nhà phát triển viết nhiều chương trình hơn trong đó các giao dịch blockchain có thể chi phối và tự động hóa tạo ra các kết quả cụ thể.

Sự linh hoạt này có lẽ là sự đổi mới chính của ethereum.

The Ethereum Blockchain 

Cấu trúc của blockchain ethereum rất giống với bitcoin, trong đó nó là một bản ghi được chia sẻ của toàn bộ lịch sử giao dịch.

Mỗi nút trên mạng lưu trữ một bản sao của lịch sử này. Sự khác biệt lớn với ethereum là các nút của nó lưu trữ trạng thái gần đây nhất của mỗi hợp đồng thông minh, ngoài tất cả các giao dịch ether.

Đối với mỗi ứng dụng ethereum, mạng cần theo dõi trạng thái hoặc thông tin hiện tại của tất cả các ứng dụng này, bao gồm số dư của mỗi người dùng, tất cả mã hợp đồng thông minh và nơi tất cả được lưu trữ.

Bitcoin sử dụng các kết quả giao dịch chưa từng tồn tại để theo dõi ai có bao nhiêu bitcoin. Trong nó có vẻ phức tạp, nhưng ý tưởng khá đơn giản. Mỗi lần một giao dịch bitcoin được thực hiện, mạng ‘dừng lại’ tổng số tiền như thể nó là tiền giấy, phát hành bitcoin trở lại theo cách làm cho dữ liệu hoạt động tương tự như đồng tiền vật lý.

Để thực hiện các giao dịch trong tương lai, mạng bitcoin phải thêm tất cả các thay đổi của bạn, được phân loại là ‘đã chi’ hoặc ‘chưa chi’. Ethereum, mặt khác, sử dụng tài khoản. Giống như các quỹ tài khoản ngân hàng, mã thông báo ether xuất hiện trong ví và có thể được chuyển sang một tài khoản khác. Tiền luôn luôn ở đâu đó, nhưng không có những gì bạn có thể gọi là một mối quan hệ liên tục.

 

Máy ảo Ethereum là gì?

Với Ethereum, mỗi thời gian mà chương trình sử dụng, thì có một mạng lưới gồm hàng nghìn máy tính xử lí nó.

Hợp đồng được viết ở bằng ngôn ngữ lập trình, cụ thể theo hợp đồng thông minh và được biên dịch thành bytecode. Trong tương lai thì ta có thể gọi nó là ‘Máy ảo ethereum’ (EVM) có thể đọc và thực thi.

Tất cả các nút thực hiện hợp đồng sử dụng EVM:

 

Hãy nhớ là mỗi nút trêng mạng nó giữ vai trò là một bản sao lịch sử của giao dịch và của hợp đồng thông minh, ngoài ra còn có chức năng thêm và theo dõi trạng thái hiện tại.

Mục tiêu ở đây là cho mạng lưới các thợ mỏ và các nút chịu trách nhiệm về việc chuyển ca từ trạng thái này sang trạng thái khác, thay vì một số cơ quan như PayPal hoặc ngân hàng. Các thợ đào bitcoin có nhiệm vụ xác thực sự chuyển dịch, quyền sở hữu bitcoin giữa người này với người khác.

Tính toán thực tế trên EVM đạt được thông qua một ngôn ngữ bytecode dựa trên stack (những cái và zeroes mà máy có thể đọc), nhưng các nhà phát triển có thể viết các hợp đồng thông minh trong các ngôn ngữ cấp cao như Solidity và Serpent dễ đọc hơn.

Thợ mỏ là những người ngăn chặn hành vi xấu – như đảm bảo rằng không ai đang chi tiêu tiền của mình nhiều hơn một lần và từ chối hợp đồng thông minh mà chưa trả tiền. Có một vài nghìn nút ethereum ở đó, và mọi nút đều biên dịch và thực thi cùng một mã.

 

Nguồn: Authored by Alyssa Hertig; images by Maria Kuznetsov

 

 

Nhận tin tức thời https://t.me/kafebitvn
Chia sẻ với mọi người....Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin