Công nghệ Blockchain là gì?

Với một blockchain, nhiều người có thể viết các mục nhập vào một bản ghi thông tin và một cộng đồng người dùng có thể kiểm soát cách ghi lại và cập nhật hồ sơ thông tin.

Tương tự như các mục nhập Wikipedia không phải là sản phẩm của một nhà xuất bản duy nhất. Không ai kiểm soát thông tin. Sự khác biệt là blockchain chạy trên hệ thống mạng phân tán nhưng Wikipedia thì được xây dựng trên nền tảng WWW sử dụng mô hình mạng máy khách- máy chủ, người dùng có thể liên kết với tài khoản và thay đổi các mục lưu trữ trên Wikipedia dựa trên hệ thống tập trung.

Bất cứ khi nào người dùng truy cập trang Wikipedia, họ sẽ nhận được phiên bản cập nhật của ‘bản sao chính thức’ của mục nhập Wikipedia. Kiểm soát cơ sở dữ liệu. Còn với các quản trị viên Wikipedia thì cho phép truy cập và quyền được duy trì bởi một cơ quan trung ương.

Sườn kỹ thuật số của Wikipedia tương tự như cơ sở dữ liệu được bảo vệ và tập trung cao mà các chính phủ hoặc ngân hàng hoặc công ty bảo hiểm giữ lại ngày hôm nay. Kiểm soát các cơ sở dữ liệu tập trung thuộc về chủ sở hữu của họ, bao gồm cả việc quản lý các bản cập nhật, truy cập và bảo vệ chống lại các mối đe dọa trên mạng

‘Bản sao chính’ của Wikipedia được chỉnh sửa trên máy chủ và tất cả người dùng đều thấy phiên bản mới. Trong trường hợp một blockchain, mỗi nút trong mạng sẽ đến cùng một kết luận, mỗi bản cập nhật hồ sơ một cách độc lập, với bản ghi phổ biến nhất trở thành bản ghi chính thức thay vì có bản sao chính.

 

Chính sự khác biệt này làm cho công nghệ blockchain trở nên hữu ích – Nó đại diện cho một sự đổi mới trong đăng ký và phân phối thông tin giúp loại bỏ sự cần thiế để tạo điều kiện cho các mối quan hệ kỹ thuật số. Tuy nhiên, công nghệ blockchain, cho tất cả các giá trị của nó, không phải là một công nghệ mới. Thay vào đó, nó là một sự kết hợp của các công nghệ đã được chứng minh được áp dụng theo một cách mới. Đó là sự phối hợp đặc biệt của ba công nghệ (Internet, mật mã khóa riêng và một giao thức) làm cho người sáng tạo bitcoin ý tưởng của Satoshi Nakamoto trở nên hữu ích.

Kết quả là ta được một hệ thống tương tác kỹ thuật số mà không cần đến việc tin tưởng vào bên thứ 3. Công việc bảo mật các mối quan hệ kỹ thuật số là ngầm – được cung cấp bởi kiến ​​trúc mạng mạnh mẽ của chính công nghệ blockchain.

Định nghĩa lòng tin trong kỹ thuật số

Niềm tin là một phán đoán rủi ro giữa các bên, trong thế giới kỹ thuật số, để tăng thêm sự tin tưởng thường kèm theo chứng minh danh tính (xác thực) và chứng minh quyền (ủy quyền). Trong trường hợp công nghệ blockchain, mật mã khóa riêng cung cấp một công cụ quyền sở hữu mạnh mẽ đáp ứng các yêu cầu xác thực. Sở hữu một khóa riêng là quyền sở hữu. Nó cho phép một người không phải chia sẻ nhiều thông tin cá nhân hơn là họ cần trao đổi, để giảm thiểu khả năng họ bị tin tặc tấn công.

Xác thực là không đủ. Ủy quyền – có đủ tiền, phát quảng bá loại giao dịch chính xác, v.v … – cần một mạng lưới ngang hàng, được phân phối làm điểm bắt đầu. Một mạng lưới phân phối làm giảm nguy cơ tham nhũng tập trung. Mạng lưới phân phối này cũng phải được cam kết lưu giữ hồ sơ và bảo mật của mạng giao dịch. Việc ủy quyền các giao dịch là kết quả của toàn bộ mạng áp dụng các quy tắc mà nó được thiết kế (giao thức của blockchain).

Việc xác thực và ủy quyền được cung cấp theo cách này cho phép các tương tác trong thế giới kỹ thuật số mà không dựa vào sự tin tưởng từ bên thứ 3 (đắt tiền). Ngày nay, các doanh nhân trong các ngành công nghiệp trên thế giới đã đánh thức được ý nghĩa của sự phát triển này – những mối quan hệ kỹ thuật số không thể tưởng tượng, mới mẻ và mạnh mẽ là có thể. Công nghệ Blockchain thường được mô tả là xương sống cho một tầng giao dịch cho Internet, nền tảng của Internet của giá trị.

Trong thực tế, ý tưởng rằng các khóa mật mã và sổ cái được chia sẻ có thể khuyến khích người dùng an toàn và chính thức hóa các mối quan hệ kỹ thuật số có trí tưởng tượng. Tất cả mọi người từ chính phủ cho các công ty CNTT cho đến các ngân hàng đang tìm cách xây dựng tầng giao dịch này. Xác thực và ủy quyền, quan trọng đối với các giao dịch kỹ thuật số, được thiết lập như là kết quả của cấu hình của công nghệ blockchain. Ý tưởng có thể được áp dụng cho bất kỳ nhu cầu nào cho một hệ thống đáng tin cậy của hồ sơ.
Authored by Nolan Bauerle; images by Maria Kuznetsov

 

 

Nhận tin tức thời https://t.me/kafebitvn
Chia sẻ với mọi người....Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin