Blockchain làm được cái gì?

Có vô số các tổ chức tài chính trong vòng 3 năm trở lại đây họ luôn chờ đợi tận hưởng một ý tưởng, một cuộc cách mạng công nghệ

Để đón đầu xu hướng công nghệ, các ngân hàng đã chủ động thiết lặp R&D labs, xây dựng các trung tâm thử nghiệm và thiết lặp quan hệ đối tác với các nhà phát triền công nghệ blockchain. Họ hoàn toàn hiểu đây là một cuộc cách mạng công nghệ rất có tìm năng. Các tổ chức tài chính là những người đầu tiên nhúng chân vào và các học viện, chính phủ, các công ty tư vấn cũng đã tiến hành nghiên cứu công nghệ này một cách nghiêm túc.

Tất cả công việc, khoá học ngoài những gì mà các doanh nhân và nhà phát triển đang làm, thì mỗi một tìm kiếm mới về cách sử dụng bitcoin hoặc ethereum blockchain, hoặc tạo ra những thực thể mới từ blockchains. Những điều này đã được làm trong suốt 3 năm vừa qua và bây giờ kết quả đã dần xuất hiện.

Trong khi một số tìm ẩn của blockchain vẫn còn tồn tại, thì đây là những gì chúng ta biết một blockchain có thể làm:

Thiết lập nhận dạng kỹ thuật số

Thành phần nhận dạng của Công nghệ Blockchain được thi hành dựa trên các khoá bảo mật. Kết hợp cả 2 khoá công khai và không công khai tạo ra sức mạnh của nhận dạng danh tính kỹ thuật số dựa trên nền tảng quyền sở hữu.

Khoá công khai là để nhận dạng danh tính của bạn trên đám đông.

Khoá bí mật sử dụng để xác nhận khi bạn tương tác với kỹ thuật số. Mật mã là một lực lượng quan trọng đằng sau cuộc cách mạng blockchain. Blockchains là một sự đổi mới trong đăng ký và phân phối thông tin. Chúng rất tốt để ghi lại cả dữ liệu tĩnh hoặc dữ liệu động, làm cho nó trở thành một bước tiến trong các hệ thống bản ghi.

Ở các trường hợp đăng ký, dữ liệu có thể được lưu trữ trên blockchain, ở bất kỳ sự kết hợp nào trong 3 cách sau đây:

  • Dữ liệu chưa được mã hoá: có thể đọc được, phân tích tất cả blockchain một cách minh bạch không trở ngại.
  • Dữ liệu đã được mã hoá: có thể đọc, phân tích với khoá giải mã. Khoá này cung cấp quyền truy cập đến dữ liệu trên blockchain và chứng minh ai đã thêm dữ liệu và thêm khi nào.
  • Dữ liệu Hash: có thể được trình bày cùng với chức năng tạo ra nó để hiển thị dữ liệu không bị giả mạo.

Mã Hash Blockchain tạo ra sự kết hợp với dữ liệu gốc ngoài chuỗi. Dấu vân tay kỹ thuật số là một ví dụ, Mã hash thường được dùng tới trong Blockchain, trong khi có thể phần thân chính của thông tin được lưu trữ ngoại tuyến.

Một hệ thống chia sẽ ghi chép như vậy có thể thay đổi cách các tổ chức làm việc với nhau. Do hiện nay, với dữ liệu được lưu trữ trong các máy chủ tư nhân, có một chi phí rất lớn cho các giao dịch giữa các công ty liên quan đến các quy trình, thủ tục và kiểm tra chéo hồ sơ.

Chứng minh tính bất biến

Trong tương lai blockchain sẽ là cơ sở dữ liệu có một lịch sử của chính nó. Bởi vì vậy, người ta gọi đây là tính bất biến. Nói cách khác, nó có thể là nổ lực rất lớn đến sự thay đổi một thực thể trong cơ sở dữ liệu, vì nó sẽ yêu cầu thay đổi tất cả dữ liệu được thêm vào sau, trên mỗi nút đơn lẻ. Bằng cách này, nó là một hệ thống hồ sơ với nhiều hơn một cơ sở dữ liệu.

Làm Nền Tảng

Tiền điện tử là nền tảng đầu tiên để các nhà phát triển sử dụng công nghệ Blockchain. Bây giờ, người ta đã dần chuyển ý tưởng thay đổi nền tảng trong tiền điện tử thành nền tảng cho hợp đồng thông minh.

Thuật ngữ ‘hợp đồng thông minh’ đã trở thành một phần của một cụm từ nắm bắt tất cả, nhưng ý tưởng thực sự có thể được chia thành nhiều loại:

  • Máy bán hàng tự động, thông minh được đặt ra từ năm 1990 bởi nick Szabo. Đây là nơi các máy tham gia sau khi nhận được một đầu vào bên ngoài (một tiền điện tử), hoặc gửi một tín hiệu kích hoạt một hoạt động một blockchain.
  • Ngoài ra, còn có nhiều hợp đồng pháp lí thông minh. Nhiều ứng dụng, nền tảng trên ý tưởng hợp đồng về những cuộc gặp gỡ qua trí não và đó là kết quả của bất kỳ bên nào trong hợp đồng, đồng ý. Vậy, có thể nói đây là hợp đồng hoà hợp cả về lời nói, chữ viết và bây giờ cũng có một số khía cạnh hữu ích của blockchain như: dấu thời gian, tính xác thực, khả năng kết giữa các tài liệu hoặc logic trong giao dịch, kinh doanh.
  • Cuối cùng, là những hợp đồng thông minh Ethereum. Chương trình này như là một chương trình kiểm soát tài sản của blockchain, nó được thi hành dựa trên các tao tác trên blockchain ethereum. Ethereum là nền tảng cho mã hợp đồng thông minh.

Blockchain không phải được xây dựng từ một công nghệ mới. Nó được xây dựng từ những cái cốt lõi của 3 công nghệ hiện tại:

Nguồn: Authored by Nolan Bauerle; images by Maria Kuznetsov

 

 

Nhận tin tức thời https://t.me/kafebitvn
Chia sẻ với mọi người....Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin