Blockchain làm việc như thế nào?

Có 3 công nghệ chủ chốt kết hợp tạo ra Blockchain. Nhưng trong đó hoàn toàn không có công nghệ nào là mới.

Chỉ có cách sử dụng và ứng dụng là mới. Ba công nghệ chủ chốt đó là:

1. Mã hóa khóa bí mật
2. Mạng phân tán với sổ cái được công khai
3. Kích thích các dịch vụ giao dịch qua mạng, lưu trữ hồ sơ và bảo mật

Ta cùng nhau lần lượt cùng nhau tìm hiểu các khái niệm sau để hiểu thêm về Blockchain.

Mã Khóa

Giả sử có 2 người muốn giao dịch với nhau qua internet.

Mỗi người sẽ giữ 2 khóa riêng đó là khóa công khai và khóa bí mật.

Mục đích chính của công nghệ blockchain là tạo ta một tham chiếu nhận dạng kỹ thuật số an toàn. Đặc điểm nhận dạng này là nền tảng đặc trưng cho quyền sở hữu kết hợp với khóa công khai và khóa bí mật.

Sự kết hợp của các khóa này có thể được xem như một hình thức đồng thuận khéo léo, tạo ra một chữ ký số vô cùng hữu ích. Đổi lại, chữ ký số này cung cấp quyền kiểm soát quyền sở hữu mạnh mẽ.

 

Danh tính

Quyền kiểm soát quyền sở hữu mạnh mẽ không đủ để bảo mật hoàn toàn cho các mối quan hệ kỹ thuật số.
Trong khi xác thực được giải quyết, nó cần  phải được kết hợp với một phương tiện phê duyệt các giao dịch và quyền (ủy quyền).
Từ blockchain, ta có thể bắt đầu với một mạng phân tán.

 

Mạng phân tán

Lợi ích và nhu cầu cho một mạng lưới phân phối có thể được hiểu bởi ví dụ ‘nếu một cây rơi vào rừng”. Nếu một cây rơi trong một khu rừng, với máy quay đặt sẵn trong rừng để ghi lại sự sụp đổ của nó, chúng ta có thể chắc chắn rằng cây đã rơi. Chúng ta hoàn toàn có chứng cứ cụ thể, các chi tiết cụ thể, rõ ràng, minh bạch (tại sao hoặc như thế nào).

Phần lớn giá trị của blockchain bitcoin là nó là một mạng lớn, nơi đó có người xác nhận, giống như các camera trong ví dụ trên. Từ đó  đưa ra đồng thuận bởi họ đã chứng kiến cùng một điều cùng một lúc. Thay vì máy ảnh, ta sử dụng toán học để xác minh.

Kích thước của mạng là rất quan trọng để bảo mật mạng.

Đó là một trong những tính chất hấp dẫn nhất của blockchain bitcoin – Nó quá lớn và đã tích lũy được rất nhiều sức mạnh tính toán.
Vào thời điểm viết bài, bitcoin đã an toàn bởi 3.500.000 TH / s, hơn 10.000 ngân hàng lớn nhất trên thế giới kết hợp.

Hệ thống hồ sơ

Khi khóa mật mã kết hợp với mạng, một hình thức tương tác kỹ thuật số cực kỳ hữu ích xuất hiện. Quá trình bắt đầu với A lấy chìa khóa riêng của họ, chọn lựa loại đồng (trong trường hợp này là bitcoin),  và đính kèm nó vào khóa công khai của B.

Giao thức (Protocol)

Mỗi một khối có chưa một chữ ký kỹ thuật số, có chứa dữ liệu về thời gian và thông tin xác đáng – nó truyền tính hiệu đến tất cả các nút trên mạng.

 

Giao thức dịch vụ mạng

Trong ví dụ về cây rơi trong rừng. Thực sự có một triệu máy tính hay máy ảnh để chờ đợi để ghi lại liệu cây có bị ngã không? Nói cách khác, làm thế nào để thu hút sức mạnh tính toán để phục vụ an toàn mạng? 
Đối với các blockchain công khai, điều này liên quan đến Thợ đào. Đào co được xây dựng theo một cách tiếp cận độc đáo cho một câu hỏi cổ về kinh tế – thảm kịch của các đồng tiền.

Với blockchains, bằng cách cung cấp sức mạnh xử lý máy tính của bạn để phục vụ mạng, và có một phần thưởng dành cho các máy tính xác thực đầu tiên. Quyền lợi của một người đang được sử dụng để giúp phục vụ nhu cầu công cộng.

Với bitcoin, mục tiêu của giao thức là loại bỏ khả năng bitcoin được sử dụng trong các giao dịch riêng biệt cùng một lúc, tránh lặp chi.

Bitcoin hoạt động như vàng, như tài sản. Bitcoin và đơn vị cơ sở của chúng (satoshi) phải là duy nhất để được sở hữu và có giá trị. Để đạt được điều này, các nút phục vụ mạng tạo và duy trì một lịch sử giao dịch cho mỗi bitcoin bằng cách làm việc để giải quyết các vấn đề toán học làm bằng chứng.

Họ cơ bản bỏ phiếu với sức mạnh CPU của họ, thể hiện sự đồng ý của họ về các khối mới hoặc từ chối các khối không hợp lệ. Khi phần lớn các thợ mỏ đến cùng một giải pháp, họ thêm một khối mới vào chuỗi. Khối này được định thời gian và cũng có thể chứa dữ liệu hoặc tin nhắn.

Đây là một chuỗi các khối:

Loại, số lượng và xác minh có thể khác nhau cho mỗi blockchain. Đó là một vấn đề của giao thức blockchain – hoặc các quy tắc cho những gì phải và không phải là một giao dịch hợp lệ, hoặc tạo ra một khối mới hợp lệ. Quá trình xác minh có thể được điều chỉnh cho từng blockchain. Bất kỳ quy tắc cần thiết và ưu đãi có thể được tạo ra khi đủ các nút đến một sự đồng thuận về cách giao dịch nên được xác minh.

Đó là tình huống lựa chọn của người thêm, và mọi người chỉ mới bắt đầu thử nghiệm. Chúng tôi hiện đang trong giai đoạn phát triển blockchain, nơi nhiều thử nghiệm như vậy đang được chạy. Các kết luận duy nhất được rút ra cho đến nay là chúng ta chưa hiểu đầy đủ về sự khéo léo của các giao thức blockchain.

 

Nguồn: Authored by Nolan Bauerle; images by Maria Kuznetsov.

 

 

Nhận tin tức thời https://t.me/kafebitvn
Chia sẻ với mọi người....Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin