Sự sụp đổ của Bitcoin sẽ mất ‘nhiều tuần, thậm chí là nhiều tháng’ để phục hồi

Nó sẽ mất “nhiều tuần, thậm chí là nhiều tháng” để sửa chữa “thiệt hại kỹ thuật” gây ra bởi sự sụp đổ gần đây của Bitcoin (BTC), theo một nhà phân tích Fundstrat Global Advisors, Bloomberg báo cáo ngày hôm nay, ngày 15 tháng 11.

Read more